หน้าหลัก ลงชื่อรับอาวุธปืน วิธีการชำระเงินเต็มจำนวน วิธีการผ่อนชำระ ใบรับเงิน/ใบเข้าร่วมโครงการ (ชำระเต็มจำนวน) ใบรับเงิน/ใบเข้าร่วมโครงการ (ผ่อนชำระ) หน่วยงานที่สามารถเข้าร่วมโครงการ
โครงการจัดหาอาวุธปืนพกประจำกาย
ชิก ซาวเออร์ โมเดล P365
6,003
กระบอก
จำนวนปืนคงเหลือ
2,078
กระบอก
จำนวนปืนผ่อน 0% คงเหลือ
160,847
กระบอก
จำนวนปืนแจกจ่ายแล้ว
168,928
กระบอก
จำนวนปืนทั้งหมด
หมดเขตชำระเงิน 31 พ.ค. 65
0
DAYS
0
HOURS
0
MINUTES
0
SECONDS
สังกัด และหน่วยงานที่สามารถเข้าร่วมโครงการ
โครงการจัดหาอาวุธปืนพกประจำกาย ซิก ซาวเออร์ โมเดล P365
เพื่อเป็นสวัสดิการแก่ข้าราชการตำรวจ

VIDEO
GALLERY