หน้าหลัก ลงชื่อรับอาวุธปืน วิธีการชำระเงินเต็มจำนวน วิธีการผ่อนชำระ ใบรับเงิน/ใบเข้าร่วมโครงการ (ชำระเต็มจำนวน) ใบรับเงิน/ใบเข้าร่วมโครงการ (ผ่อนชำระ) หน่วยงานที่สามารถเข้าร่วมโครงการ
จำนวนปืนคงเหลือ !!รอบสุดท้าย!!
จากผู้สละสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ
4,104
กระบอก
แบบชำระเต็มจำนวน
1,509
กระบอก
แบบผ่อนชำระ 0% 6 งวด
หมดเขตชำระเงิน 30 มิ.ย. 66
0
DAYS
0
HOURS
0
MINUTES
0
SECONDS
การผ่อนชำระ

เปิดรับจำนวนจำกัด เพียง 4,000 สิทธิ์ เท่านั้น
ขั้นตอนการผ่อนชำระ
1. ดาวน์โหลดใบชำระเงินและชำระผ่านเค้าเตอร์ธนาคารกรุงไทย หรือชำระผ่านแอฟพลิเคชั่นกรุงไทย NEXT เพื่อจองสิทธิ์ ชำระงวดที่ 1 เพียง 4,780 บาท
**ชื่อบัญชีที่ใช้ในการโอนเงินต้องเป็นของผู้ซื้อเองเท่านั้น
2. ชื่อของท่านจะเข้าระบบ หลังจากชำระเงินงวดแรกเข้ามา 3 วันทำการ โดยท่านจะสามารถดาวน์โหลดใบเข้าร่วมโครงการและใบเสร็จรับเงิน เพื่อนำไปประกอบการขอ ป.3 ที่อำเภอตามทะเบียนบ้านของท่าน
3. หากเอกสารพร้อม ท่านสามารถชำระเงินที่เหลือเพื่อปิดงวด และเข้ารับปืนได้ทันที
**ต้องชำระเงินทั้งหมดให้ครบทุกงวด ก่อนเข้ารับปืน
***ท่านสามารถชำระเงินทั้ง 6 งวดได้โดยไม่จำเป็นต้องรอถึง 30 กันยายน 2566
VIDEO
GALLERY