หน้าหลัก ลงชื่อรับอาวุธปืน วิธีการชำระเงินเต็มจำนวน วิธีการผ่อนชำระ ใบรับเงิน/ใบเข้าร่วมโครงการ (ชำระเต็มจำนวน) ใบรับเงิน/ใบเข้าร่วมโครงการ (ผ่อนชำระ) หน่วยงานที่สามารถเข้าร่วมโครงการ
โครงการจัดหาอาวุธปืนพกประจำกาย
ชิก ซาวเออร์ โมเดล P365
4,199
กระบอก
จำนวนปืนคงเหลือ
1,779
กระบอก
จำนวนปืนผ่อน 0% คงเหลือ
162,950
กระบอก
จำนวนปืนแจกจ่ายแล้ว
168,928
กระบอก
จำนวนปืนทั้งหมด
หมดเขตชำระเงิน 31 ส.ค. 65
0
DAYS
0
HOURS
0
MINUTES
0
SECONDS
การผ่อนชำระ

เปิดรับจำนวนจำกัด เพียง 5,000 สิทธิ์ เท่านั้น
ขั้นตอนการผ่อนชำระ
1. ดาวน์โหลดใบชำระเงินและชำระผ่านเค้าเตอร์ธนาคารกรุงไทย หรือชำระผ่านแอฟพลิเคชั่นกรุงไทย NEXT เพื่อจองสิทธิ์ ชำระงวดที่ 1 เพียง 4,780 บาท
**ชื่อบัญชีที่ใช้ในการโอนเงินต้องเป็นของผู้ซื้อเองเท่านั้น
2. ชื่อของท่านจะเข้าระบบ หลังจากชำระเงินงวดแรกเข้ามา 3 วันทำการ โดยท่านจะสามารถดาวน์โหลดใบเข้าร่วมโครงการและใบเสร็จรับเงิน เพื่อนำไปประกอบการขอ ป.3 ที่อำเภอตามทะเบียนบ้านของท่าน
3. หากเอกสารพร้อม ท่านสามารถชำระเงินที่เหลือเพื่อปิดงวด และเข้ารับปืนได้ทันที
**ต้องชำระเงินทั้งหมดให้ครบทุกงวด ก่อนเข้ารับปืน
***ท่านสามารถชำระเงินทั้ง 6 งวดได้โดยไม่จำเป็นต้องรอถึง 30 เมษายน 2566
VIDEO
GALLERY