หน้าหลัก ลงชื่อรับอาวุธปืน วิธีการชำระเงินเต็มจำนวน วิธีการผ่อนชำระ ใบรับเงิน/ใบเข้าร่วมโครงการ (ชำระเต็มจำนวน) ใบรับเงิน/ใบเข้าร่วมโครงการ (ผ่อนชำระ) หน่วยงานที่สามารถเข้าร่วมโครงการ
โครงการจัดหาอาวุธปืนพกประจำกาย
ชิก ซาวเออร์ โมเดล P365
4,199
กระบอก
จำนวนปืนคงเหลือ
1,779
กระบอก
จำนวนปืนผ่อน 0% คงเหลือ
162,950
กระบอก
จำนวนปืนแจกจ่ายแล้ว
168,928
กระบอก
จำนวนปืนทั้งหมด
หมดเขตชำระเงิน 31 ส.ค. 65
0
DAYS
0
HOURS
0
MINUTES
0
SECONDS
รายชื่อผู้ผ่อนชำระ
โครงการจัดหาอาวุธปืนพกประจำกาย ซิก ซาวเออร์ โมเดล P365
เพื่อเป็นสวัสดิการแก่ข้าราชการตำรวจ
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล วันที่ เอกสารเข้าร่วมโครงการและใบรับเงิน