รายละเอียดโครงการ วิธีชำระเงิน/ชำระเต็มจำนวน วิธีชำระเงิน/ผ่อนชำระ (5 งวด) วิธีชำระเงิน/ผ่อนชำระ (11 งวด) ใบรับเงิน/ใบเข้าร่วมโครงการ - เต็มจำนวน ใบรับเงิน/ใบเข้าร่วมโครงการ - ผ่อนชำระ (5 งวด) ใบรับเงิน/ใบเข้าร่วมโครงการ - ผ่อนชำระ (11 งวด) ลงชื่อรับอาวุธปืน ประกาศมหาดไทย
ชำระเงินแบบผ่อน
สามารถชำระได้ 2 แบบ
1. ผ่อนชำระ 11 งวด
2. ผ่อนชำระ 5 งวด
เปิดรับจำนวนจำกัด เพียง 3,000 สิทธิ์ เท่านั้น
ใบรับเงิน/ใบเข้าร่วมโครงการ แบบผ่อนชำระ
ชื่อของท่านจะเข้าสู่ระบบภายใน 2 วันทำการ

MPX RTP 6"
LIMITED EDITON
ปืนรุ่นพิเศษ! ผลิตเพื่อตำรวจไทยโดยเฉพาะ ลำกล้องยาวพิเศษ 6 นิ้ว
 • Caliber 9 mm.
 • Frame Material Aluminum
 • Magazine Capacity 20 Rounds
 • Overall length 603 mm
 • Overall height 203 mm
 • Weight w / Magazine 2.3 kg
  ข้าราชการตำรวจทุกสังกัด
  ข้าราชการตำรวจ ทุกหน่วยงาน ทุกสังกัด และข้าราชการตำรวจบำนาญที่เกษียณ ปี 2563 เป็นต้นไป
  มีสิทธิ์ในการเข้าร่วมโคงการนี้ โดยมีสิทธิ์ซื้อปืน 1 กระบอก ต่อ 1 คน
  สำนักงานส่งกำลังบำรุง
  สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
  เลขที่ 52 ถนนเศรษฐศิริ
  แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต
  กรุงเทพมหานคร
  10300
  Google Map
  Minimalist Plus, Folding stock
  SIG SUAER
  Collapsing / Telescoping Stock
  SIG SUAER
  Low Profile Stock Assembly, SL-K
  SIG SUAER
  Telescoping / Folding Stock
  SIG SUAER
  ROMEO8T 1X38 MM
  SIG SUAER
  ROMEO-MSR
  SIG SUAER
  ROMEO5 1x20
  SIG SUAER
  Trade Vertical Grip Kit
  SIG SUAER
  >
  <