รายละเอียดโครงการ วิธีชำระเงิน/ชำระเต็มจำนวน วิธีชำระเงิน/ผ่อนชำระ (5 งวด) วิธีชำระเงิน/ผ่อนชำระ (11 งวด) ใบรับเงิน/ใบเข้าร่วมโครงการ - เต็มจำนวน ใบรับเงิน/ใบเข้าร่วมโครงการ - ผ่อนชำระ (5 งวด) ใบรับเงิน/ใบเข้าร่วมโครงการ - ผ่อนชำระ (11 งวด) ลงชื่อรับอาวุธปืน ประกาศมหาดไทย
รายชื่อผู้ผ่อนชำระ
โครงการจัดหาอาวุธปืนพกประจำกาย ซิก ซาวเออร์ โมเดล MPX
เพื่อเป็นสวัสดิการแก่ข้าราชการตำรวจ
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล วันที่ เอกสารเข้าร่วมโครงการและใบรับเงิน